ฟังวิทยุออนไลน์

สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงกรณีเลื่อนจ่ายเงิน 15,000 บาท เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิเกือบ 60,000 ราย

สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงกรณีเลื่อนจ่ายเงิน 15,000 บาท เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิเกือบ 60,000 ราย

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด-19 สำหรับลูกจ้างในระบบประกันสังคมว่า โครงการจ่ายเงินชดเชยรายได้กรณีว่างงาน 15,000 บาท จะจ่ายให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เคยยื่นกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย แต่ไม่ได้รับเงินการชดเชยรายได้กรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้าง เนื่องจากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือนภายใน 15 เดือน ซึ่งมีตัวเลขผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวจำนวน 59,000 ราย พร้อมระบุว่าเมื่อกระทรวงการคลังอนุมัติเงินมาเมื่อใด สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนตามฐานข้อมูลรายชื่อภายใน 2 สัปดาห์ หรือประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้ 

ล่าสุด เพจสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงว่า "ด้วยขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างกระบวนการขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อได้รับการจัดสรรและโอนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จะเร่งทำการจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว”

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : นิตยา คุณสิม
ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar