ฟังวิทยุออนไลน์

47 ลูกเรือไทยในฟิลิปปินส์กลับถึงไทยแล้ว หลังประสบปัญหาจากพิษโควิด-19 ตกงานอยู่บนเรือสำราญค้างน่านน้ำนานเกือบ 6 เดือน

47 ลูกเรือไทยในฟิลิปปินส์กลับถึงไทยแล้ว หลังประสบปัญหาจากพิษโควิด-19 ตกงานอยู่บนเรือสำราญค้างน่านน้ำนานเกือบ 6 เดือน 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เดินทางไปรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งแรงงานไทยกลุ่มนี้ได้ไปทำงานเป็นลูกเรือสำราญ จำนวน 47 ราย โดยการจัดส่งของบริษัทจัดหางานในหลายบริษัท แต่เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ว่างงานอยู่บนเรือสำราญซึ่งได้หยุดทำการรับผู้โดยสารมาแล้วเกือบ 6 เดือน และไม่สามารถออกไปไหนได้ จึงร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อโซเชียลมีเดียขอให้รัฐบาลช่วยเหลือพากลับประเทศไทย ล่าสุด ลูกเรือทั้ง 47 คน เดินทางกลับถึงประเทศไทยที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิแล้ว เมื่อเวลาประมาณ 13.55 น. โดยแรงงานทุกคนต่างดีใจที่ได้กลับไทย 

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) กระทรวงการต่างประเทศ และบริษัทจัดหางาน เพื่อร่วมกันในการช่วยเหลือพาแรงงานไทยกลับประเทศ ซึ่งจากการตรวจสอบสถานะความเป็นสมาชิกกองทุนคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ พบว่า แรงงานไทย 47 ราย มีข้อมูลในระบบสมาชิกกองทุน 37 ราย ในจำนวนนี้ยังอยู่ในความคุ้มครอง 14 ราย และสิ้นสุดความคุ้มครอง 23 ราย ส่วนอีก 8 ราย ไม่มีประวัติสมาชิกกองทุน และอีก 2 ราย เดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จะได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เบื้องต้นจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ 15,000 บาท ส่วนขั้นตอนจากนี้ เจ้าหน้าที่จะให้แรงงานทั้งหมดไปกักตัวตามสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังระยะการฟักตัวของโควิด-19 

รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับให้ดูแลประสานความช่วยเหลือพาแรงงานกลับประเทศ พร้อมดูแลเนื่องต่อตามภารกิจหลังผ่านการกักตัวตามมาตรการของรัฐ อีกทั้งให้ดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่แรงงานพึ่งได้รับ ทั้งนี้ ขอแจ้งเตือนให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ควรสมัครเป็นสมาชิกกองทุน อัตราค่าสมัครเพียง 300-500 บาท เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าและช่วยบรรเทาความเดือดร้อน หากต้องประสบปัญหาที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : นิตยา คุณสิม
ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา
แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar