ฟังวิทยุออนไลน์

กระทรวงอุตสาหกรรมวางแผนรัดกุมขนย้ายกากแคดเมียมกลับพื้นที่ฝังกลบ จังหวัดตาก

     นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการอำนวยการขนย้ายกากแคดเมียม และสังกะสี ได้ชี้แจงรายละเอียดแผนการขนย้ายกากแดคเมียมของ บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ ตาก สมุทรสาคร และชลบุรี ทราบเพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการชี้แจงประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เบื้องต้น ทราบจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดว่า ผู้ประกอบการที่ครอบครองกากแดคเมียมทุกรายยินยอมที่จะให้นำกากที่ถูกอายัดไว้ กลับไปฝังกลบที่จังหวัดตาก


ไฟล์เอกสารประกอบ
1-18042567.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar