ฟังวิทยุออนไลน์

ครม. ไฟเขียวโคแสนล้าน ให้ ธ.ก.ส. ปล่อยกู้

          คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโครงการ “โคแสนล้าน” นำร่อง กรอบวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 5,000 ล้านบาท โดยรัฐจะชดเชยต้นทุนทางการเงินให้กับ ธ.ก.ส. ในระยะเวลา 2 ปี ด้วยอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี และให้ ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดเชยอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น จำนวน 450 ล้านบาท (ปีละ 225 ล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) เสนอ 


ไฟล์เอกสารประกอบ
1-19042567.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar