ฟังวิทยุออนไลน์

ครั้งแรกการเมืองไทย เลือกตั้ง สว. 67

          11 พฤษภาคม 2567 สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ชุดพิเศษ 250 คนที่มาแบบพิเศษ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กจะมีอายุครบห้าปีตามบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญ 2560 หลังจากนั้นหน้าตาและที่มาของ สว. ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้กลั่นกรองกฎหมายก็จะเปลี่ยนแปลงไป โดย สว. ชุดใหม่ที่จะมารับไม้ต่อนี้ มีจำนวน 200 คน มีวาระห้าปี ไม่มีอำนาจพิเศษแบบ สว. จาก คสช.


ไฟล์เอกสารประกอบ
2-19042567.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar