ฟังวิทยุออนไลน์

คุณกำลังรับฟัง AM 621 Khz
Play
AM 621 Khz
สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานี : AM 621 Khz
วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567
รายการถัดไป
ธรรมะรับอรุณ
05:00 - 06:00
ข่าวยามเช้า
06:00 - 07:00
ถ่ายทอดข่าว
07:00 - 08:00
เคารพธงชาติ
08:00 - 08:02
ปาฐกถาธรรม
08:02 - 08:30
วัฒนธรรมไทยหัวใจชาติ
08:30 - 09:00
ข่าวต้นชั่วโมง
09:00 - 09:10
รู้ทันสารพันภัย
09:10 - 10:00
ข่าวต้นชั่วโมง
10:00 - 10:10
อาสาพาเที่ยว
10:10 - 11:00
ข่าวต้นชั่วโมง
11:00 - 11:10
คุณของแผ่นดิน / สุขภาพทราบแล้วเปลี่ยน
11:10 - 11:30
ประเทศไทย มรดกโลกฯ / เกษตรไทย SMEs
11:30 - 12:00
ถ่ายทอดข่าว
12:00 - 13:00
เสียงชุมชนคนอีสาน
13:00 - 14:00
ข่าวต้นชั่วโมง
14:00 - 14:10
ศีลรักษาใจ
14:10 - 15:00
ข่าวต้นชั่วโมง
15:00 - 15:10
วิทยาการน่ารู้สุดสัปดาห์
15:10 - 16:00
ข่าวต้นชั่วโมง
16:00 - 16:10
สานฝันสู่วันใหม่
16:10 - 17:00
ข่าวต้นชั่วโมง
17:00 - 17:10
เคียงคู่ รู้สาระกับ ธกส.
17:10 - 18:00
เคารพธงชาติ
18:00 - 18:02
ข่าวท้องถิ่น / พยากรณ์อากาศ / ข่าวบริการ
18:02 - 18:30
ฟังสบายไปกับพี่โต้ง ไปรษณีย์
18:30 - 19:00
ถ่ายทอดข่าว
19:00 - 19:30
สบาย ๆ หลังข่าว
19:30 - 20:00
ถ่ายทอดข่าว
20:00 - 20:30
โลกเปลี่ยนสี
20:30 - 21:00
ข่าวต้นชั่วโมง
21:00 - 21:10
หมู่เฮาชาวบ้าน
21:10 - 22:00
ข่าวต้นชั่วโมง
22:00 - 22:10
ถนนดนตรี
22:10 - 23:00
ข่าวต้นชั่วโมง
23:00 - 23:10
ถนนดนตรี
23:10 - 23:59
ผังรายการ AM 621 Khz
เวลา รายการ
ดาวน์โหลดผังรายการประจำเดือน
รายการวิทยุมาใหม่
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่